หลักสูตรอบรมความปลอดภัย

image
 • จป.หัวหน้างาน (22,500 บาท / รุ่น / 30 คน) 
 • จป.บริหาร (24,000 บาท / รุ่น / 20 คน)   
 • ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่ (12,500 บาท / รุ่น / 30 คน)
 • ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ในนามนายจ้างจัด) (35,000 บาท /รุ่น / 30 คน)
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น (20,500 บาท /รุ่น / 20 คน) 
 • ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น (9,500 บาท /รุ่น / 20 คน)  
 • การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย  (9,500 บาท /รุ่น / 20 คน) 
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (16,000 บาท / รุ่น /30 คน)
 • เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน (23,500 บาท /รุ่น / 30 คน)
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล (14,500 บาท / รุ่น / 30 คน)
 • ผู้เฝ้าระวังไฟ (15,000 บาท /รุ่น / 30 คน) 
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (14,500 บาท /รุ่น / 30 คน)
 • การจัดทำระบบ Lockout&Tagout (14,000 บาท / รุ่น / 30 คน)
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (12,500 บาท /รุ่น / 40 คน) 
 • BBS การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (15,000 บาท /รุ่น / 30 คน)
 • KYT การหยั่งรู้ระวังอันตรายเพื่อความปลอดภัย (15,000 บาท /รุ่น / 30 คน)

   และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 081-2558292033-070340


บรรยากาศการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย

Powered by MakeWebEasy.com